طلوع دیگر

به امید روزی که طلوع با حضور تو رخ دهد

طلوع دیگر

به امید روزی که طلوع با حضور تو رخ دهد

آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب

۱ مطلب در دی ۱۳۹۳ ثبت شده است


شهر با تو هذاالبلد شد

به یمن وجود تو مبارک شد و تقدس پیدا کرد

به حرمت وجود تو مشهدالرضا شد و حل تو آن را مقدس کرد

جام زهری که تو نوشیدی، کبدی بود که طوس را هذاالبد کرداین متن نذر هرسال برای امام رئوف است.
  • کاظم لو