طلوع دیگر

به امید روزی که طلوع با حضور تو رخ دهد

طلوع دیگر

به امید روزی که طلوع با حضور تو رخ دهد

آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب

۱ مطلب در تیر ۱۳۹۳ ثبت شده است

دلم اشکی می خواهد تا سرازیر شود و بشوید تمام غبارهایی که مانع دیدن روی ماه شما شده است

دلم اشکی می خواهد خالص تا پاک کند صحفه وجودیم را از هر آنچه که مرا از شما دور ساخته است

دلم اشکی می خواهد ناب تا در ریزش تک تک آنها دعایی استجابت شده باشد برای ظهور شما

دلم اشکی می خواهد تا با آن غسل زیارت کنم برای دیدن روی ماه شما

دلم اشکی می خواهد تا بشوید غبار جاده ای را که من را به شما می رساند

دلم اشکی می خواهد ....

  • کاظم لو